Lloguers

En matèria de lloguers d’habitatges i altres immobles, la nostra empresa ofereix tres classes generals de serveis:

Lloguer sense administració posterior del immoble.

A.D. FINQUES VOLTA S.L. seleccionarà un llogater idoni per a la seva finca, assegurant-se abans de res de la capacitat de la persona o organització per fer front amb puntualitat al pagament de la renda durant la vigència de l’acord.

Addicionalment, la nostra empresa us assessorarà en tots els aspectes legals que facin a l’arrendament en qüestió, començant per la més adequada redacció del contracte.

Lloguer amb administració posterior de limmoble.

A més de seleccionar l’inquilí més apropiat amb vista a la millor gestió patrimonial del seu immoble i d’assessorar-lo quant als aspectes legals de l’acord a partir de la redacció del contracte, A.D. FINQUES VOLTA S.L. s’encarregarà, mes a mes, de cobrar l’import del lloguer fixat, transferint després la corresponent renda al compte bancari que ens indiqui.

I serà la nostra empresa, com a administradora intermediària, la que tractarà amb el locatari en els diversos assumptes o conflictes que poguessin sorgir durant la vigència de l’arrendament.

Formalització del contracte de lloguer. En cas que ja hagi trobat un llogater per a la seva propietat immobiliària, A.D. FINQUES VOLTA S.L. s’ocuparà tant de la més acurada confecció del contracte d’arrendament com del dipòsit de la fiança exigida a aquell i del seu registre davant de la Generalitat de Catalunya, a través de l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) i mitjançant la presentació del formulari model adequat.