Gestió patrimonial

En addició a les gestions ja esmentades, de cobrament de rendes mensuals i resolució de situacions conflictives involucrant els arrendataris, A.D. FINQUES VOLTA S.L. us assessorarà en forma integral perquè aconseguiu tant obtenir el major rendiment del vostre patrimoni, realitzant al màxim el potencial financer del mateix, com mantenir-vos al dia respecte de les últimes novetats legislatives, beneficiant-vos d’avantatges fiscals de recent aplicació i evitant, així que sigui possible, sancions de qualsevol classe.

En suma, quan deleguen a A.D. FINCAS VOLTA S.L., els nostres clients ho fan amb absoluta confiança, perquè saben que els seus béns queden a les millors mans. Aquest ha estat, i és, el compromís dels qui diàriament fem A.D. FINQUES VOLTA S.L.

A petició dels clients, A.D. FINQUES VOLTA S.L. s’encarregarà de sol·licitar i obtenir certificats i documents oficials de tota mena

Compravendes immobiliàries, permutes, divisions horitzontals, declaracions d’obra nova, canvi d’ús…

Cèdules d’habitabilitat, certificacions energètiques, inspecció tècnica d’edificis (ITE), obres per a millora d’accessibilitat…