Gestions davant organismes públics

A petició dels clients, A.D. FINQUES VOLTA S.L. s’encarregarà de sol·licitar i obtenir certificats i documents oficials de tota mena, que fos necessari requerir organismes públics com l’AEAT, l’INSS, la TGSS, el SEPE o els ajuntaments locals, entre d’altres.

I en cas que l’habitatge del nostre client es trobe qualificat com a Habitatge de Protecció Oficial (VPO), la nostra empresa gestionarà l’anul·lació d’aquesta protecció davant la Generalitat de Catalunya, de manera de fer possible qualsevol transmissió dels drets que sobre aquesta es tinguin.